Grad filma u kinu od države

Grad filma u kinu od države

Očekivali smo krst na Zlatištu, a pojavio se referendum!

Onima koji nisu upućeni moram objasniti novu tradiciju da se pred svake izbore, bili oni lokalni ili opšti, pojavi krst na Zlatištu. Ali ne da išćeruje demone i rašćeruje vampire, već da ućeruje glasove. To je jedan najnoviji lokalni običaj koji je ustanovljen otkako je ove etnokratije. Vazda se neki znak ukaže glasačima pred izbore da im prorekne jal’ propast –  jal’ pobjedu, u zavisnosti od toga “kako sami odaberu”.

Continue reading “Grad filma u kinu od države”

Anarhija ili anarhija

Anarhija ili anarhija

Sve se čini da je ovo jedna raspadnuta država, samo nas još o tome nisu obavijestili.

Jedino što možemo je da se pokupimo kao pet miliona Sirijaca…, al’ đe ćemo u p.m… Ne preostaje nam drugo nego da se zabarakadiramo u opštine i mjesne zajednice i probamo organizovati neku funkcionalnu samoupravu i “samozaštitu” sa lokalnom policijom, inače će nas svi ovi politički, organizovani, obični i sitni kriminalci sve skupa očerupati kao najezda skakavaca.

Moramo se okrenuti lokalnoj samoupravi i prestati tuliti o “opstanku države”. Država je ionako preglomazna i pretroma. Ona i jeste čitav problem iako mnogi u njoj očajnički žele vidjeti rješenje. Ta preglomazna država odvlači mnogo pažnje i novca od stvarnih problema.

Continue reading “Anarhija ili anarhija”

Javni poziv UPOMOĆ!

Javni poziv UPOMOĆ!

A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.
Otkrovenje 22:15

 

Činjenica je da se “u nas” pravi razlika između “kriminala” i “zločina” mada su to dvije iste stvari. (Nije šija nego vrat.)

Jer ako se “war crime” i “war criminal” prevode sa “ratni zločin” i “ratni zločinac”, zašto se onda kriminalac u miru naziva kriminalcem, a ne zločincem? Bilo da se radi o sitnim, uličnim kriminalcima na jednom, ili krupnim privrednim i političkim kriminalcima koji su počinili masakr nad našom privredom, javnom i privatnom svojinom, našim životima, životnim standardom, našom budućnosti, na drugom kraju spektra – zašto ih ne nazivamo zločincima? Zar je za njih pretjerano reći da su zločinci? Zato ih često, ovlaš, onako nonšalantno s visoka i s prezirom nazivamo “običnim kriminalcima” (kao da su nam oni “neobični” draži ili interesantniji ili prihvatljiviji), tješeći tako sami sebe mi nehotice (ili možda hotimice) podcjenjujemo fatalan efekt koji njihov zločin svakodnevnopolitički ima na naše živote.

Continue reading “Javni poziv UPOMOĆ!”

JAVNA PRITUŽBA I SUGESTIJA MUP-u KS

Poštovani

Vi imate epidemiju uličnog kriminala u Mis Irbinoj, u Musali, u čitavoj zoni oko najvažnijih državnih, opštinskih i kantonalnih institucija. Imate anarhiju na ulicama u samom gradskom jezgru. Meni nije problem to snimati i izlagati se fizičkim prijetnjama i nasrtajima delikvenata, nasilinika, džeparoša i dilera, ali mi je problem živjeti sa porodicom u takvim uslovima. 

Continue reading “JAVNA PRITUŽBA I SUGESTIJA MUP-u KS”